راهنمای استفاده از IKEv2 در BlackBerry

۱ در مرحله اول وارد Settings گوشی شوید.

۲ روی Networks and Connections کلیک کنید

۳ گزینه VPN در این مرحله انتخاب کنید.

۴ در صفحه‌ی باز شده، دکمه مشخص شده + را لمس کنید:

توجه در این مرحله در هنگام وارد کردن اطلاعات دقت بفرمایید

۵ آدرس سرور را در قسمت Server Address وارد کنید

توجه لیست سرورها در پنل کاربری قرار داده شده است.

۶ در سه قسمت Autentification ID و MSCHAPv2 EAP  و MSCHAPv2 EAP Username نام کاربری که از سایت خریدین رو وارد کنید.

۷ در قسمت MSCHAPv2 EAP Password رمز عبور را وارد کنید

توجه پیام سبز زنگ نشان دهنده‌ی این است که اتصال شما به VPN موفقیت آمیز بود.